Accueil >  Eau-Sites eaux


La Jirama intervient dans 65 des 232 communes urbaines de Madagascar. Parmi ces 66 centres opérationnels, 61 sont mixtes eau et électricité, tandis que 5 assurent seulement la gestion de l'activité de production et de distribution d'eau potable.
 

Sites d'eau de la JIRAMA à Madagascar


 
DIR Antsiranana DIR Mahajanga DIR Toamasina DIR Centres Autonomes DIR Antsirabe DIR Fianarantsoa DIR Toliara Besalampy Maevatanana Madirovalo Ambato-Boeni Mitsinjo Marovoay Morafenobe Antsiranana Ambanja Nosy Be Iharana Sambava Andapa Antalaha Befandriana avaratra Antsohihy Mandritsara Boriziny Mahajanga Mampikony Antsalova Maintirano Tana Toamasina Soanieran'Ivongo Fenoarivo atsinanana Sainte Marie Vatomandry Mahanoro Moramanga Ambatondrazaka Grand Tana Ambatolampy Miarinarivo Soavinandriana Analavory Fenoarivobe Tsiroanomandidy Mahasolo Belo sur Tsiribihina Morondava Antanifotsy Ambositra Ranomafana Mananjary Fianarantsoa Manakara Vohipeno Tangainony Ivohibe Farafangana Betroka Vangaindrano Bezaha Tsihombe Bekily Ampanihy Amboasary Taolagnaro Manambaro Betioky Toliara Morombe Manja
 
|   FAQ     |   Contact     |   Plan du site    |    Nous écrire    |     Webmaster    |

© DSI Jirama

Ampoule économique